Şişli Belediyesi web sitesi Şişli Kent Konseyi web sitesi
Benim Bütçem - Ana sayfa
Üye ol

Şişli Belediyesi Bütçesi

Tüm yerel yönetimler gibi Şişli Belediye Bütçesi de Personel Giderleri, Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri, Mal ve Hizmet Alım Giderleri, Faiz Giderleri, Cari Transferler, Sermaye Giderleri, Sermaye Transferleri ve Yedek Ödenekler’den oluşur.

Bütçe, bir mali yıl içindeki gelir ve gider tahminlerini gösteren, gelirlerin toplanmasına ve harcamaların yapılmasına izin veren, Belediye Meclisi’nce mali yılbaşında uygulamaya konulmak üzere görüşülüp kabul edilen hukuki ve mali bir metindir.

Aynı zamanda yerel yönetimin hizmetlerinin hacmini ve dağılımını ifade eden belediye bütçesi, belediyelerin stratejik planlarında yer alan misyon, vizyon, stratejik amaç ve hedeflerle uyumlu ve performans esasına dayalı olarak hazırlanır.

Tüm yerel yönetimler gibi Şişli Belediye Bütçesi de Personel Giderleri, Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri, Mal ve Hizmet Alım Giderleri, Faiz Giderleri, Cari Transferler, Sermaye Giderleri, Sermaye Transferleri ve Yedek Ödenekler’den oluşur.

Belediye Bütçesi Hazırlama Takvimi

  • Her yıl mayıs ayı başında belediye bütçesi, belediyenin Stratejik Planı’na ve Performans Programı’na uygun olarak hazırlanmaya başlanır.
  • Ağustos ayı sonunda bütçe, Belediye Başkanı tarafından Encümene sunulur.
  • Eylül ayının son haftası Encümen tarafından incelenen bütçe taslağı, Encümen görüşüyle birlikte üst yöneticiye verilir.
  • Ekim ayının ilk oturumunda Belediye Meclisi bütçe teklifini inceler ve karara bağlar.
  • Ocak ayının sonuna kadar belediyenin internet sitesinde o yılın Performans Programı açıklanır. Belediye bütçesinin nereye ayrıldığını Performans Programını inceleyerek öğrenebilirsiniz.


Şişli Belediyesi'nin son üç yıllık bütçe dağılımları

2023 Yılı Bütçe Dağılımı

2022 Yılı Bütçe Dağılımı

2021 Yılı Bütçe Dağılımı

2020 Yılı Bütçe Dağılımı

2019 Yılı Bütçe Dağılımı

Proje ikonu
Proje önerilerinizi bekliyoruz.

Proje geliştirme desteği için tıklayın.
Mahalleniz veya Şişli ilçesi genelinde Katılımcı Bütçe kapsamında projelerinizi bekliyoruz.

Projenizi gönderin
Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri


Bültenimize kayıt olun.