Şişli Belediyesi web sitesi Şişli Kent Konseyi web sitesi
Benim Bütçem - Ana sayfa
Üye ol

Katılımcı Bütçe Koordinasyon Birimi Çalışma Yönergesi

Çalışma yönergesi Katılımcı Bütçe Koordinasyon Birimi’nin çalışma usul ve esaslarını düzenler.

Şişli Belediyesi’nde Strateji Geliştirme Müdürlüğü bünyesinde yer alan Katılımcı Bütçe Koordinasyon Birimi’nin çalışma usul ve esaslarını düzenleyen çalışma yönergesi Benim Bütçem Çalışma Grubu ile Mahallelerin söz ve kararını taşıyan Şişli Bütçe Konseyi’nin ortak çalışmalarıyla oluşturuldu. Hukuk danışmanları tarafından gözden geçirilen yönerge, Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin tarafından imzalanarak yürürlüğe girdi.

Yönergenin amaçları arasında Şişli’de yaşayanların ihtiyaç ve öncelikleri doğrultusunda yerel kalkınma imkânlarını geliştirmek, insanî gelişmişlik ve yaşam kalitesi düzeyini yükseltmek; halkın yerel yönetime katılımını desteklemek için belediye faaliyetleri ile bütçesinin şeffaf ve hesap verebilir olmasını sağlamak; halkın bütçenin gelir ve gider detaylarına hâkim olarak, demokratik yöntemlerle görüş ve önerilerini belirtebilmelerinin imkânlarını yaratmak bulunuyor.


Katılımcı Bütçe Koordinasyon Birimi Çalışma Yönergesi
(13.06.2023 tarihli / 85 resmi yazı sayılı yönerge)


Katılımcı Bütçe Koordinasyon Birimi Çalışma Yönergesi
(03.02.2022 tarihli / 26 resmi yazı sayılı yönerge)

Proje ikonu
Proje önerilerinizi bekliyoruz.

Proje geliştirme desteği için tıklayın.
Mahalleniz veya Şişli ilçesi genelinde Katılımcı Bütçe kapsamında projelerinizi bekliyoruz.

Projenizi gönderin
Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri


Bültenimize kayıt olun.