Şişli Belediyesi web sitesi Şişli Kent Konseyi web sitesi
Benim Bütçem - Ana sayfa
Üye ol

Paydaşlar

Tüm STK, DKÖ ve diğer sivil kurum ve oluşumları Benim BÜTÇEM’e daha aktif bir katılıma davet ediyoruz.

SİVİL TOPLUMLA EL ELE, DAHA ETKİN VE KATILIMCI BİR KATILIMCI BÜTÇEYE

Şişli Katılımcı Bütçe-Benim BÜTÇEM’in 2023 yılı sürecine sivil toplumun katılımının artmasının, hem doğrudan demokrasi deneyimi hem de daha yaygınlaşmış bir katılım açısından büyük bir katkı sağlayacağı aşikâr.

2022 yılında düzenlediğimiz pek çok tanıtım toplantısı ve ardından gerçekleştirilen yuvarlak masa toplantılarıyla, başta Şişli Kent Konseyi’nde yer alan veya yer almayan, Şişli’nin yerel sivil toplum kuruluşları (STK) ve Şişli’de etkinliğini sürdüren ulusal ölçekli sivil toplum kuruluşları, sendika, odalar ve birlikler gibi demokratik kitle örgütleri (DKÖ), sivil inisiyatifler, dayanışma ağlarıyla görüş alışverişinde bulunmuş, bu çalışmaların sürece önemli katkıları olduğunu görmüştük.

Şimdi bir adım daha öteye geçerek, tüm STK, DKÖ ve diğer sivil kurum ve oluşumları Benim BÜTÇEM’e daha aktif bir katılıma davet ediyoruz.

Peki, aktif vatandaş odaklı ve mahalle temelli katılımcı bütçe sürecine nasıl bir katılımdan söz ediyoruz?

Öncelikle tüm kurumların ve oluşumların üyeleri ikamet ettikleri veya çalıştıkları mahallelerde birer aktif vatandaş olarak sürece katılabilir, doğrudan demokrasi koşullarında görüşlerini bildirip karar alma süreçlerinde yerini alabilir.

Aynı zamanda her bir kurum ve oluşum, tanımlanmış faaliyet alanları çerçevesinde kurumsal olarak katkı sunabilir. Bu yıl başlattığımız ve web sitemizde ayrıntılarını paylaştığımız proje önerileriyle bu süreçte doğrudan ve aktif olarak yer alabilirler.

Bu çerçevede, çağrımızı yineliyor ve tüm STK, DKÖ, sivil inisiyatif ve dayanışma ağlarında yer alan komşularımızı Benim BÜTÇEM toplantılarına davet ediyor, tüm kurum ve oluşumların öneri ve projelerini paylaşmalarını bekliyoruz.

Hep birlikte çok daha etkin, sürdürülebilir, yaygınlaşan bir katılımcı bütçe sürecini müzakere ederek ortak aklımızla inşa etmek üzere... Daha yaşanabilir, daha güzel bir Şişli için el ele...

Proje ikonu
Proje önerilerinizi bekliyoruz.

Proje geliştirme desteği için tıklayın.
Mahalleniz veya Şişli ilçesi genelinde Katılımcı Bütçe kapsamında projelerinizi bekliyoruz.

Projenizi gönderin
Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri


Bültenimize kayıt olun.