Şişli Belediyesi web sitesi Şişli Kent Konseyi web sitesi
Benim Bütçem - Ana sayfa
Üye ol

Mahalle Bütçe Komiteleri (MBK)

Katılımcı Bütçe-Benim BÜTÇEM’in ilk gerçekleşme durağıdır. Şişli’nin 25 mahallesinde seçimle oluşturulur ve mahallelerin önceliklerinin ele alarak, bunların Şişli Belediye bütçesine yansıtılması için çalışır.

Kimlerden oluşur?

Mahalle Bütçe Komiteleri (MBK), Şişli ilçesinde yer alan her mahalledeki doğal üyeler ve seçilmiş aktif vatandaşlardan oluşur.

Doğal üyeler

Doğal üyelerin her mahalledeki toplam sayısı MBK’nın 1/3’ü (üçte biri) olarak kabul edilir.

 • Mahalle muhtarı
 • Okul müdürü
 • Okul aile birliği temsilcisi
 • Aile hekimi
 • İnanç (cami, cem evi, kilise, sinagog) temsilcisi/leri
 • Spor kulübü, mahallede var olan sivil toplum kuruluşu veya platformlar

Seçilmiş üyeler

Seçilmiş üyelerin sayısı, doğal üye sayısının iki katı ve MBK’nin 2/3’ü (üçte ikisi) oranındadır. Seçilmiş üyeler her mahalledeki aktif vatandaşlardır.

Mahalle Bütçe Komiteleri Seçimi

 • Aktif vatandaş seçiminde yedi yaşını doldurmuş bütün komşular seçme ve seçilme hakkına sahiptir.
 • Seçimlerde, kadınlar, engelliler, LGBTİ+'lar, göçmenler, çocuklar (18 yaşına kadar ve 19 yaşından gün almamış), gençler (35 yaşına kadar ve 36’dan gün almamış), emekli, esnaf ve Şişli’ye çalışmaya gelenler için kota uygulanır. Kotalarda birden fazla adayın aynı oyu alması durumunda önce MBK’da yapılacak müzakereyle sözcü belirlenir; mutabakat olmazsa kura çekilerek kotadan gelen sözcü belirlenir.
 • Şişli Belediyesi'nde görevli Başkan, Başkan Yardımcıları, Müdür ve Şefler ile birinci derecede yakınları MBK için aday olamaz ve seçime giremezler. Bu kişiler, Planlama Çalışma Grubu’na katılabilir ve görüşlerini bildirebilirler, fakat kararlara katılamazlar.
 • Mahalle seçimlerinde, nüfusu 5 bini aşan mahallelerde, her 5 bin için fazladan bir üye MBK’ya ilave edilir.
 • MBK için mahallede yapılan aktif vatandaş seçimlerinde en fazla oyu alan bir kadın ve bir erkek, Şişli Bütçe Konseyi'ne (ŞBK) sözcü olarak gönderilir. Mahallelerdeki seçimlerde kotadan MBK'ya giren cinsel yönelim ve cinsiyet kimliği çeşitliliğini yansıtan üyeler de aralarında müzakere ederek 2 (iki) asil, 1 (bir) yedek sözcüyü ŞBK'ya gönderir.
 • Mahalle Bütçe Komiteleri seçimleri her yılın mart-nisan aylarında yenilenir.

Görevleri

 • MBK, gerek mahalle toplantılarında, gerekse www.benimbutcem.com sitesinde doldurulan Mahallem ve Şişli Bilgi Kartı verilerini, Şişli Komşu Masa ve Şişli Komşu Kart yıllık verilerini göz önüne alarak, mahalle ihtiyaç analizlerini, Sosyal Destek, Sağlık, Spor, Eğitim, Kültür, Çevre, Park Bahçeler, Hayvan Hakları, Kentsel Üstyapı, Afet Yönetimi te-maları başlıklarında sınıflayarak sözcüleri aracılığıyla Şişli Bütçe Konseyi’ne bildirir.
 • MBK, Şişli Bütçe Konseyi’ne bildirdiği ve kabul edilen ihtiyaç ve öncelikleri ve bütçesini bir sonraki MBK seçimlerine kadar takip eder.
 • Yeni MBK seçilmesi ile bir önceki MBK, faaliyet ve raporlarını yeni MBK’ya teslim eder.
 • Ocak-Nisan arasında en az 15 (on beş) günde bir,
 • Mayıs-Ağustos arasında en az haftada 1 (bir),
 • Eylül-Aralık arasında en az ayda 1 (bir) aralıklarla toplanır.
Proje ikonu
Proje önerilerinizi bekliyoruz.

Proje geliştirme desteği için tıklayın.
Mahalleniz veya Şişli ilçesi genelinde Katılımcı Bütçe kapsamında projelerinizi bekliyoruz.

Projenizi gönderin
Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri


Bültenimize kayıt olun.