Şişli Belediyesi web sitesi Şişli Kent Konseyi web sitesi
Benim Bütçem - Ana sayfa
Üye ol

Katılımcı Bütçe Koordinasyon Birimi

Şişli Belediyesi Strateji Geliştirme Müdürlüğü Katılımcı Bütçe Koordinasyon Birimi, Şişli Belediye bütçesinde zorunlu giderler çıkarıldıktan sonra kalan yatırım ve faaliyet bütçesinin belirli bir oranının, Mahalle Bütçe Komitesi ve Şişli Bütçe Konseyi’nden gelen mahalle ve Şişli öncelik veya ihtiyaçlarına göre hazırlanmasını koordine eder, ilçede yaşayan komşuların Bütçe Hakkını savunur.

Görevleri

 • Şişli Katılımcı Bütçe Koordinasyon Birimi’nin gündemini belirler.
 • Şişli Katılımcı Bütçe Çalışma Grubu’nun ilgili periyotlarda düzenli toplantılar yapmasını sağlar.
 • Mahalle Bütçe Komitesi seçimlerinde kadın, emekli, çocuk, genç, kadın, engelli, esnaf, cinsel yönelim ve cinsiyet kimliği çeşitliliğini yansıtan kotaları gözetir.
 • Mahalle ve Şişli Bilgi kartlarının analog veya dijital olarak doldurulmasını sağlayarak, tasnifleri yapar, bunları raporlaştırır. Bu raporları değerlendirilmesi için Şişli Bütçe Konseyi’ne sunar.
 • Her yılın Ocak ayından itibaren Katılımcı Bütçe Planlama Ofisi ile ilgili yılın bütçesini izler, bütçe faaliyetlerini benimbutcem.sisli.bel.tr web sitesinde paylaşır.
 • Bir sonraki yılın katılımcı bütçe çalışmasını mali, idari değerlendirmeler ve mahalle toplantıları ile gündeme alarak yıllık iş planını yapar.
 • Çalışma gruplarını oluşturur ve bu grupların faaliyetleri ile ilgili tavsiye kararlarını alır.
 • Katılımcı bütçe çalışmasını Belediye Başkanı’na sunar.
 • Mahalle Bütçe Komiteleri ile Şişli Bütçe Konseyi’ne toplanma yeri, toplantı organizasyonu vb. lojistik teknik destekte bulunur ve gerekli hallerde kolaylaştırıcılık görevini üstlenir.
 • Şişli Belediyesinin katılımcı bütçe faaliyetlerinin izlenmesi ve analiz edilmesini sağlayacak bilgi akışını sağlar.
 • Mahalle Bütçe Komiteleri ve Şişli Bütçe Konseyi’nin, mahalle ve Şişli ihtiyaç analizlerini yapabilmesi için Şişli Belediyesi Komşu Masa ve Şişli Belediyesi Komşu Kart veri ve raporlarını değerlendirir, raporlaştırır ve bunları Mahalle Bütçe Komiteleri ile Şişli Bütçe Konseyi’nin bilgisine sunar.
 • Şişli Belediyesi Stratejik Planı ile faaliyet planları ve bütçeleri çerçevesinde, mahallelerin ve Şişli’nin talep ve önceliklerinin katılımcı bütçeye yansımasını sağlar.
 • Şişli Bütçe Konseyi’nin, katılımcı bütçe çalışmasını harcama birimlerine iletilmesi ve dağıtımı için Belediye Başkanı’nın onayına sunar. Harcama birimleri, kendilerine iletilen katılımcı bütçe ödenek taleplerini, bütçe hazırlık çalışmalarında öncelikli olarak dikkate alır.
 • Şişli ilçesinin temel yaşam alanı olarak ‘mahalle’de komşuluk bilinci ve dayanışmanın geliştirilmesini; yaş, cinsiyet, toplumsal cinsiyet ve herhangi bir siyasi veya sosyal, kültürel temelli oluşum ayrımı gözetmeksizin tüm mahallelerde mahallelilerin ve onların temsil ettiği tüm coğrafi, kültürel, sosyolojik, ekonomik değerlerin, yaşama saygılı, demokratik ve bilimsel yöntemlerle gelişmesini sağlar.
 • Şişli Belediyesi Katılımcı Bütçe sürecinde dezavantajlı grupların katılımını kolaylaştırır ve bu grupların kotalarının korunmasını sağlar.
 • Çalışmaların yürütülmesinde diğer müdürlüklerle eşgüdüm sağlar.
Proje ikonu
Proje önerilerinizi bekliyoruz.

Proje geliştirme desteği için tıklayın.
Mahalleniz veya Şişli ilçesi genelinde Katılımcı Bütçe kapsamında projelerinizi bekliyoruz.

Projenizi gönderin
Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri


Bültenimize kayıt olun.