Şişli Belediyesi web sitesi Şişli Kent Konseyi web sitesi
Benim Bütçem - Ana sayfa
Üye ol

İzleme ve Değerlendirme Grubu

Katılımcı bütçe süreci sonucunda, Mahalle Bütçe Komiteleri ve Şişli Bütçe Konseyi’nde belirlenen önceliklerden uygun görülenlerin, Şişli Belediyesi yetkilileri tarafından Şişli Belediyesi bütçesine yerleştirilmesinin ardından, uygulamanın sürekli izlenmesi, takibi ve bilgilendirilmesi görevini üstlenir. Hazırladığı aylık raporları, ilgili kurul, grup ve birimlerle paylaşılması için Katılımcı Bütçe Koordinasyon Birimi’ne iletir.

Kimlerden oluşur?

  • Katılımcı Bütçe Yürütme Kurulundan 1 (bir) kişi,
  • Şişli Bütçe Konseyi’nden seçilecek 5 (beş) asil ve 5 (beş) yedek kişi,
  • Cinsel yönelim ve cinsiyet kimliği çeşitliliğini yansıtan 1 (bir) asil ve 1 (bir) yedek, olmak üzere toplam 7 (yedi) asil ve 6 (altı) yedek üyeden oluşur.
  • Şişli Bütçe Konseyi, İzleme ve Değerlendirme Grubu’nda görev alacak 5 (beş) asil ve 5 (beş) yedek sözcüyü, kendi içinde aday olan üyeleri arasında seçer. Seçim sonucunda eşit oy çıkarsa, sözcünün belirlenmesi için kura çekilir.

Görevleri

  • İzleme ve Değerlendirme Grubu, belirli aralıklarda toplanarak katılımcı bütçenin izleme ve denetimini yapar. İlk toplantıya mazeretini Yürütme Kurulu’na belirtmeden katılmayan kişinin yerine yedeği çalışma grubuna girer.
  • İzleme ve Değerlendirme Grubu, katılımcı bütçeyi izleme ve denetlemenin yanında yönerge izleme ve geliştirme faaliyeti de gösterir ve gerekli hallerde kendi içinde 3 (üç) kişilik bir komisyon da kurabilir.
  • İzleme ve Değerlendirme Grubu faaliyet ve kararlarında Katılımcı Bütçe Yürütme Kurulu’na karşı sorumludur. İzleme ve Değerlendirme Grubu Şişli Bütçe Konseyi’nde alınan kararların dışında karar alamaz.
  • İzleme ve Değerlendirme Grubu, faaliyetlerini yerine getirirken, Şişli Belediyesi müdürlüklerinin faaliyetlerine karışamaz, talimat veremez, Belediye yönetimi ve çalışanları tarafından yerine getirilen günlük icra faaliyetlerine müdahale edemez.

Üyeler

İzleme ve Değerlendirme Grubu üyelerinin isimleri, 2023 dönemi seçimleri yapıldığında açıklanacaktır.

Proje ikonu
Proje önerilerinizi bekliyoruz.

Proje geliştirme desteği için tıklayın.
Mahalleniz veya Şişli ilçesi genelinde Katılımcı Bütçe kapsamında projelerinizi bekliyoruz.

Projenizi gönderin
Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri


Bültenimize kayıt olun.