Şişli Belediyesi web sitesi Şişli Kent Konseyi web sitesi
Benim Bütçem - Ana sayfa
Üye ol

Planlama Grubu

Katılımcı Bütçe Planlama Grubu, Mahalle Bütçe Komiteleri ile Şişli Bütçe Konseyi’nin, Şişli’de yürütecekleri katılımcı bütçe çalışmalarında mahalle ve Şişli ihtiyaç ve önceliklerinin faaliyet veya projeye dönüşebilmesi ve kararların alınabilmesi için gerekli teknik, idari, hukuki ve mali bilgileri sağlayacak, planlamaların yapılması için lojistik destek sunacak uzman gruptur.

Kimlerden oluşur?

  • Şişli Belediyesi Katılımcı Bütçe Koordinasyon Birim Sorumlusu’nun eşgüdümünde, Strateji Geliştirme ve Mali Hizmetler müdürlüklerinden 2’şer (ikişer) kişinin yer aldığı, ihtiyaca göre diğer müdürlükler ve belediye dışından uzmanların da çağrılacağı; hem bütçe dönemi, hem bir sonraki bütçe dönemi mali ve teknik planlamalarını yaparak Şişli Bütçe Konseyi ile paylaşan, en az 5 (beş) kişiden oluşan gruptur.
  • Şişli Bütçe Konseyi gerek görürse, Katılımcı Bütçe Planlama Grubu’na kendi içinden uzmanlığına göre aday olan ve seçilen 1 (bir) kişiyi gönderebilir. Seçim sonucunda eşit oy çıkarsa, sözcünün belirlenmesi için eşit oy alanlar arasında kura çekilir.

Görevleri

  • Katılımcı Bütçe Planlama Grubu, çalışmalarını kolaylaştırıcı olarak yapar, karar alıcı değildir ve üyeleri kararlarda oy kullanamaz.
  • Katılımcı Bütçe Yürütme Kuruluna karşı sorumludur.

Üyeler

Planlama Grubu üyelerinin isimleri, 2023 dönemi seçimleri yapıldığında açıklanacaktır.

Proje ikonu
Proje önerilerinizi bekliyoruz.

Proje geliştirme desteği için tıklayın.
Mahalleniz veya Şişli ilçesi genelinde Katılımcı Bütçe kapsamında projelerinizi bekliyoruz.

Projenizi gönderin
Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri


Bültenimize kayıt olun.