Şişli Belediyesi web sitesi Şişli Kent Konseyi web sitesi
Benim Bütçem - Ana sayfa
Üye ol


Benim Bütçem’de Yeni Dönem

Benim Bütçem’de Yeni Dönem
Şişli Belediyesi ve Şişli Kent Konseyi ortaklığında 2021 yılında başlatılan katılımcı bütçe Benim Bütçem’de mahallelerden gelen sözcüler yönerge değişikliğine gitti.

Yönergeyle yeni oluşturulan Yürütme Kurulu, katılımcı bütçe çalışmasının etkin bir şekilde yürütülüp yürütülmediğini denetleyerek, öngörülen hedeflerin gerçekleşmesini takip edecek. Toplantıda ayrıca yaratıcı önerilerin daha fazla desteklenebilmesi için mahallelerden gelen önerilerin belediye rutin faaliyeti ile inovatif proje olarak ayrıştırılmasına karar verildi.

Şişli Bütçe Konseyi (ŞBK) toplantısı, 1 Haziran 2023 tarihinde, Şişli Belediyesi Başkanlık Binası’nda bulunan Meclis Salonu’nda düzenlendi. “Katılımcı bütçe 2023 yılı değerlendirmesi ve 2024 planlaması” konusuyla toplanan Konsey’in gündem maddeleri arasında 2023 yılının ilk üç ayında katılımcı bütçe kapsamında yapılan faaliyetlerin sunumu, yönerge değişiklik önerilerinin görüşülmesi ve oylamaya sunulması ile olası İstanbul depremi vardı.

Toplantıda ilk olarak yönerge değişiklik önerileri tartışıldı. Mahalle Bütçe Komiteleri (MBK), Şişli Bütçe Konseyi sözcüleri, Şişli Kent Konseyi üyeleri ve Şişli Belediyesi Katılımcı Bütçe Koordinasyon Birimi tarafından yapılan ‘Yönerge Değişiklik Önerileri’ni aşağıdaki dokümandan inceleyebilirsiniz.

Yönerge değişiklik önerileri arasında bulunan ve tartışılan konulardan biri MBK sözcülerinin yılda bir defa yerine, iki yılda bir seçilmesi üzerineydi. Kimi sözcüler, seçimlerin yılda bir yapılmasının çalışmaların bir sonraki yıla aktarılmasında zorluk çıkardığını ve mevcut sözcülerin bilgi birikiminin gelecek yıla aktarılamadığını söyleyerek, seçimlerin iki yılda bir yapılmasını önermişti. Toplantıda yapılan oylamada seçimlerin yine yılda bir düzenlenmesi yönünde oy çokluğuyla karar verildi.

Yürütme Kurulu oluşturuldu

Değişikliklerle birlikte Şişli Belediye Başkanlığı Strateji Geliştirme Müdürlüğü Katılımcı Bütçe Koordinasyon Birimi Çalışma Yönergesi yeniden Şişli Belediyesi Meclisi’ne sunulacak. Yönerge değişiklik önerilerinin Meclis’te kabulüyle birlikte yeni bir yapı olan Yürütme Kurulu da oluşturulacak. Şişli Katılımcı Bütçe Organizasyon Şeması’na yeni dâhil edilen Yürütme Kurulu, katılımcı bütçe çalışmasının etkin bir şekilde yürütülüp yürütülmediğini denetleyerek, öngörülen hedeflerin gerçekleşmesini takip edecek. Şeffaflığın ve hesap verilebilirliğin sağlanıp sağlanmadığını da denetleyecek olan Yürütme Kurulu, Şişli Belediyesi ve Şişli Kent Konseyi, MBK ve ŞBK, Katılımcı Bütçe Koordinasyon Birimi sözcüleri ile Şişli Kent Konseyi Başkanı, Şişli Kent Konseyi Genel Sekreteri’nden oluşacak.

Yeni çalışma grubu göreve başladı

Toplantıda yönerge değişiklik önerilerinin kabulünün ardından Katılımcı Bütçe Çalışma Grubu ve Çalışma Grubu içinden Yürütme Kurulu’na gidecek sözcüler seçildi.

Katılımcı Bütçe Çalışma Grubu’na Şişli Bütçe Konseyi’nden aday olan aşağıdaki isimler katıldı.

 • Ayşegül Arı – Halil Rıfat Paşa Mahallesi
 • Derya Perkün – Halil Rıfat Paşa Mahallesi
 • Orhun Akbulut – Kaptanpaşa Mahallesi
 • Ali Adnan Delipınar – İnönü Mahallesi
 • Necla Gülen – İzzetpaşa Mahallesi
 • Ayla Dalbudak – Paşa Mahallesi
 • Betül Adatepe – Merkez Mahallesi

Katılımcı Bütçe Çalışma Grubu kendi arasından aşağıda isimleri bulunan üç kişiyi de Yürütme Kurulu’nu seçti.

 • Ali Adnan Delipınar
 • Betül Adatepe
 • Derya Perkün

Yaratıcı ve girişimci projelere destek

Toplantıda ayrıca katılımcılar tarafından gündem dışı öneriler de sunuldu. Gündem dışı olarak ŞBK tarafından aşağıdaki öneriler tartışıldı.

 • 2022-2023 ŞBK sözcülerinin ve çalışma gruplarının birbirleri ile etkileşime geçebilecekleri sosyal aktivitelerin düzenlenmesi,
 • Toplantıların 45 15 45 dakikalık periyotlarla ilerlemesi,
 • Katılımcı Bütçeye dâhil edilen kişilerin etkileşiminin artması için kişilerin uzmanlık alanlarına uygun (örneğin spor Komisyonu, Satranç Komisyonu vb.) komisyonların kurulması
 • ŞBK toplantılarının hafta sonu yapılması için WhatsApp aracılığıyla anket yapılması,
 • WhatsApp gruplarında toplantı materyallerinin toplantı öncesinden gönderilmesi,
 • Toplantılarda konuşma süresinin sınırlandırılması,
 • Şişli’de yaratıcı projelere daha fazla destek verilmesi ve yaratıcılığa alan açılması amacıyla mahalleden gelen taleplerin, rutin belediye faaliyeti ve inovativ projeler olarak ayrılması,
 • Müdürlüklerin işleyişini şeffaflaştıran bir tablo hazırlanarak, müdürlüklerin faaliyet gerçekleştirilmelerinin derecelendirilmesi ve müdürlüklere karne düzenlenmesi,
 • Şişli Bütçe Konseyi’nin Mahalle Bütçe Komiteleri’ni sürekli bilgilendirmesi,
 • Haziran ayında yapılması planlanan deprem bilgilendirme eğitimleri programının, ŞBK’ya sunulması,
 • Cumhuriyet Mahallesi’nde bulanan Bomontiada’nın karşısındaki alanın özel mülk statüsünün sorgulanması,
 • Kreş olan mahallelerde halen kreş ihtiyacının olması sebebiyle kreş kapasitelerinin artırılması,
 • Fulya Mahallesi’nde inşa edilen yeni alanın işlevinin ne olacağına karar verilmesi.

 

 

 

Dosyalar

ŞBK Toplantı Tutanağı 2023 - 4
Şişli Bütçe Konseyi 2023 yılı toplantı tutanağı (01.06.2023)
Künye: Katılımcı Bütçe Koordinasyon Birimi / 2023, Şişli Belediyesi
Anahtar kelimeler: Şişli Bütçe Konseyi, tutanak
Katılımcı Bütçe Koordinasyon Birimi Çalışma Yönergesi Değişiklik Önerileri - 2023
Şişli Bütçe Konseyi'nin 01.06.2023 tarihinde gerçekleşen toplantısında ele alınan Katılımcı Bütçe Koordinasyon Birimi Çalışma Yönergesi'ne ilişkin değişiklik önerileri
Künye: Katılımcı Bütçe Koordinasyon Birimi / 2023, Şişli Belediyesi
Anahtar kelimeler: Şişli Bütçe Konseyi, Katılımcı Bütçe Koordinasyon Birimi Çalışma Yönergesi
2023 Yılı Mahalle İhtiyaç Öncelikleri İçin 3 Aylık Gerçekleşme Raporu
1 Haziran 2023 tarihinde, Şişli Belediyesi Başkanlık Binası’nda bulunan Meclis Salonu’nda düzenlenen Şişli Bütçe Konseyi toplantısında sunulan 3 Aylık Gerçekleşme Raporu.
Künye: Katılımcı Bütçe Koordinasyon Birimi / 2023, Şişli Belediyesi
Anahtar kelimeler: Mahalle İhtiyaç Öncelikleri, Gerçekleşme Raporu, 2023

Proje ikonu
Proje önerilerinizi bekliyoruz.

Proje geliştirme desteği için tıklayın.
Mahalleniz veya Şişli ilçesi genelinde Katılımcı Bütçe kapsamında projelerinizi bekliyoruz.

Projenizi gönderin
Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri


Bültenimize kayıt olun.