Şişli Belediyesi web sitesi Şişli Kent Konseyi web sitesi
Benim Bütçem - Ana sayfa
Üye ol


Benim BÜTÇEM Süreci Kitaplaştı

Benim BÜTÇEM Süreci Kitaplaştı
Şişli Belediyesi ve Şişli Kent Konseyi ortaklığında yürütülen katılımcı bütçe çalışmasının ilk yılında edinilen deneyimlerin yer aldığı, ‘Şişli’de Doğrudan Demokrasi Deneyimi: Benim BÜTÇEM’ kitabı yayımlandı.

Şişli’de doğrudan bir demokrasi uygulaması olan Katılımcı Bütçe-Benim BÜTÇEM deneyimini yaygınlaştırmayı, paylaşarak derinleştirmeyi amaçlayan kitap çalışması tamamlandı. Şişli Belediyesi Yerel Yönetim Kitaplığı tarafından yayımlanan ve Şişli Katılımcı Bütçe Çalışma Grubu gönüllülerinin yazılarından oluşan ‘Şişli’de Doğrudan Demokrasi Deneyimi: Benim BÜTÇEM’, ücretsiz olarak dağıtılmaya başlandı.

“Söz uçar, yazı kalır...” cümlesiyle başlayan kitabın önsözünde içeriğe dair de aşağıdaki bilgiler paylaşılıyor:

Şişli’de katılımcı bütçe sürecini bir yandan sahada, hayatın içinde komşularımızla birlikte geliştirirken bir yandan da biriken deneyimleri kitaplaştırmaya büyük özen gösteriyoruz. Zira zorlu ve karmaşık, çok bileşenli ve değişime açık bir süreç bu. Hele ki Şişli’de uyguladığımız model, katılımcı bütçe modelleri arasında Doğrudan Demokrasiye en yakını ve bu sebeple de uzun soluklu ve biraz da aşağıdan yukarıya örgütlenmeyi zorlayan bir niteliğe sahip.

Odağında, Temsili Demokrasinin unuttuğu aktif vatandaş ve mahallenin olduğu Şişli Katılımcı Bütçe-Benim BÜTÇEM sürecinin baştan sona tüm aşamalarını ele aldığımız ve süreci birçok açıdan irdeleyen bu kitap, Şişli Katılımcı Bütçe Çalışma Grubu’nda gönüllü olarak görev üstlenmiş kişilerin yazılarından oluşuyor. Hemen her yazı gözlemlerin, analizlerin yanı sıra eleştirel ve özeleştirel bir yan da taşıyor. Şişli’de katılımcı bütçe deneyiminin ilk yılına odaklanan bu yazılar, aynı zamanda kısa bir Benim BÜTÇEM tarihi dersek yanlış olmaz.

Kitabı tasarlarken iki bölümden oluşmasının daha doğru olacağını düşündük. ‘Şişli’de Doğrudan Demokrasi Deneyimi: Benim BÜTÇEM’in ‘Arayışlar/Açılımlar’ bölümünde yer alan yazılar sürecin başında ilk adım atılırken okumalarımızdan, incelemelerimizden, yapılan tartışmalardan, sürekli genişleyen sunum ve müzakere süreçlerinden süzülen görüşleri ve açılımları içeriyor. Bu bölümde yer alan yazılar okunduğunda, Doğrudan Demokrasiye odaklanan bir yaklaşımın Benim BÜTÇEM sürecinin tüm aşamalarını nasıl şekillendirdiğini göreceksiniz. Bu yazıların hemen hepsi, akademik ve kuramsal olmanın ötesinde, vaaz etmek yerine saha içinde bir arayışın, deneyimlemenin ve ortak akıl arayışlarının bir ürünü... Mütevazılığın iddiası ve bilebildiğimiz kadarıyla şunu söyleyebiliriz ki bu kitap küresel ölçekte yayımlanmış pek çok kitaba göre ayrıntılarda pek çok yeni katılımcı bütçe deneyimine kılavuz olabilir.

Kitabın ikinci bölümü ise ‘Saha Deneyimleri’nden oluşuyor. Bu bölümdeki yazılarda sadece 2022 yılı katılımcı bütçesinin bir kronolojik sıralamasını ya da saha raporunu bulmayacaksanız. Aynı zamanda bu deneyimlerin, süreç içinde yaşanan sorunlara bulunan çözümlerin üzerinden bir analiz yapmaya çalıştık. Sonuç itibarıyla, ‘Şişli’de Doğrudan Demokrasi Deneyimi: Benim BÜTÇEM’, hem bir kuramsal çerçeve oluşturma denemesi, hem bir saha raporlaması, hem bir deneyim paylaşımı hem de dünden süzülenler üzerine kurulan bir gelecek arayışı...

Kitabımızın adında yer alan ‘Doğrudan Demokrasi deneyimi’, aynı zamanda ortak bakış açımızı da yansıtan bir tercihtir. Bu kitapta yer alan yazıları kaleme alanlar, ta ilk günden beri katılımcı bütçeyi ne bir mali araç olarak gördü ne bir yönetişim yaklaşımı ne de PR aracı... Dün katılımcı bütçeyle adım attığımız bu Doğrudan Demokrasi açılımı ve bu kitap, ileride çok daha farklı Doğrudan Demokrasi deneyimlerinin ilk adımı olsun umuduyla çıkılmış bu yolda tarihe not düşen mütevazı bir çalışma.


İÇİNDEKİLER


ARAYIŞLAR / AÇILIMLAR

 • Doğrudan Demokrasiye Şişli’den Birkaç Söz
 • Başka Bir Yerel Yönetim Mümkün: Yerel Yönetimler İçin Demokratik, Yapısal ve Stratejik Öneriler
  Muammer Keskin
 • Temsili Demokrasiden Doğrudan Demokrasiye Katılım
  Gönen Orhan
 • Toplumcu Belediyecilik Nedir?
  Gönen Orhan
 • Neden Şişli’de Katılımcı Bütçe?
  Gönen Orhan
 • Katılımcı Bütçe ve Sivil Katılım
  Dr. İnan İzci
 • Şehrin Ortak Aklı Olarak Katılımcı Bütçe
  Dr. İnan İzci
 • Belediye Kurumsal Yönetimi, Katılımcılık ve Katılımcı Bütçe Kurumsal Stratejik Yönetim ve Katılımcılık
  Ferruh Tunç
 • Katılımcı Bütçe Çalışmalarının Hukuksal Dayanakları
  Dr. Nevzat Şahin
 • Katılımcı Bütçenin Gelir Artırıcı Etkisi ve Aidiyet
  Cengizhan Topçu
 • Yerel Yönetim Reformu ve Katılım Üzerine
  Gönen Orhan

SAHA DENEYİMLERİ

 • Hikâyenin Başı: Arka Bahçe Politikasından Sürdürülebilir İşbirliğine (Kent Konseyi-Belediye İşbirliği)
  Nevin Kaplan
 • Aktif vatandaş ve sivil toplumun gelişkin olduğu bir ilçe, ama...
  Süleyman Karan
 • Sürdürülebilir, Dönüşebilir, Katmadeğerli Bir Doğrudan Demokrasi Deneyimi
  Süleyman Karan
 • Mahalle Toplantıları Öncesi Mahalle Çalışmaları
  Kazım Sizer, Rıza Sizer, Süleyman Karan
 • Kotalar ve Eşitlikçi Temsiliyet
  Nevin Kaplan
 • ‘Katılımcı Bütçe’ye ‘Mahalle’den Bakmak veya ‘Demokrasinin Deneği Olmak’
  Hasan Çepni
 • Sokağın Sesi
  Ece Özden
 • Şişli’de Çocuklar Söz Hakkını Kullanıyor
  Semra Pelek
 • Katılımcı Bütçe Koordinasyon Birimi Kurulurken
  Bahar Yıldırım
 • Yerel Yönetimlerin Stratejisi: Stratejik Plan, Performans Programı, Faaliyet Raporu ve Bütçe
  Bahar Yıldırım
 • Yeni Bir Mevzuat-Yönerge İncelemesi
  Nalan Başaran Öztürk
 • Mahallede Katılımcı Yönetim ve Aktif Vatandaşlık
  Dr. İnan İzci
 • Başka Bir Yerel Yönetim Mümkünmüş!
  Hakan Aka

 

 

 

Dosyalar

Şişli’de Doğrudan Demokrasi Deneyimi: Benim Bütçem
Şişli Belediyesi ve Şişli Kent Konseyi ortaklığında yürütülen katılımcı bütçe çalışmasının ilk yılında edinilen deneyimlerin yer aldığı kitap.
Künye: Yayına hazırlayan: Gönen Orhan, Semra Pelek, Süleyman Karan / Şişli Belediyesi Yerel Yönetim Kitaplığı, 2022, İstanbul, Türkçe
Anahtar kelimeler: Şişli Kent Konseyi, Doğrudan Demokrasi, Benim Bütçem

Proje ikonu
Proje önerilerinizi bekliyoruz.

Proje geliştirme desteği için tıklayın.
Mahalleniz veya Şişli ilçesi genelinde Katılımcı Bütçe kapsamında projelerinizi bekliyoruz.

Projenizi gönderin
Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri


Bültenimize kayıt olun.